presons_gdeimizik

Distàncies de les presons on estan els lluitadors de Gdeim Izik

Deixa un comentari