Violació dels DDHH, tortura i maltractaments a als presos sahrauís

 Les violacions dels drets humans en els territoris ocupats i la situació dels presos polítics del grup Gdeim Izik són destacats en la còpia anticipada de l’Informe del Secretari General de l’ONU sobre la situació del Sàhara Occidental per a informació dels membres del Consell de Seguretat a l’abril.

PUSL / TORNADO.- El Secretari General observa que les llacunes en l’elaboració d’informes sobre la situació dels drets humans al Sàhara Occidental persisteixen a causa de la falta d’accés del ACNUDH (Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans) al territori. En la resolució 2440 (2018), el Consell de Seguretat va encoratjar la cooperació reforçada amb el ACNUDH, fins i tot mitjançant la facilitació de visites a la regió.

En referència als presos polítics del grup de Gdeim Izik, el SG informa que la tortura i els maltractaments als presos sahrauís al Marroc van continuar sent denunciats. El ACNUDH va rebre diverses comunicacions d’advocats i/o membres de les famílies del grup de presos de Gdeim Izik al·legant que diversos membres del grup van ser sotmesos a tortura, confinament solitari prolongat, negligència mèdica, negació tant de visites familiars com d’accés a mecanismes de monitoratge independent. El SG també esmenta les vagues de fam dels presos de Gdeim Izik, alguns amb una durada de més de 30 dies, la qual cosa, com a conseqüència d’aquestes vagues, resulto en condicions crítiques per a la seva salut.

L’informe també aborda l’expulsió o la denegació d’accés de defensors dels drets humans, investigadors, advocats i representants d’organitzacions no governamentals internacionals al territori del Sàhara Occidental per les autoritats marroquines.

Deja un comentario